Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Zašto Energetski investicijski forum?

Svjetski i europski gospodarski trendovi u području energetike hrvatskom gospodarstvu s jedne strane donose niz izazova, a s druge strane i niz mogućnosti za razvoj. Uzimajući u obzir postojeće resurse u Republici Hrvatskoj, veliki je razvojni potencijal investiranja u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. 

Pristupanjem Europskoj uniji, Republici Hrvatskoj su otvorene brojne mogućnosti za financiranje projekata iz javnog i privatnog sektora kroz strukturne i investicijske fondove EU. Predviđeni iznos financijskih sredstva iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda za Republiku Hrvatsku u financijskom razdoblju EU od 2014. do 2020. godine iznosi oko 8 milijardi eura što predstavlja veliku priliku za javni, ali i poduzetnički sektor. Također, niz mogućnosti za financiranje projekata različitih namjena nude i razni programi i natječaji EU sufinancirani iz nacionalnog proračuna Republike Hrvatske.

Gledajući ukupno, na raspolaganju su značajna financijska sredstva za pokretanje investicija, no za korištenje tih sredstava potrebna su određena znanja i stručnost, a prije svega informacije o investicijskim mogućnostima koje se nude na tržištu.

Upravo iz tih razloga kreiran je Energetski investicijski forum (EIF) kao instrument za poticanje energetskih investicija povezujući potrebe javnog i privatnog sektora u realizaciji energetskih projekata. Stvaranjem mreže te uključivanjem svih ključnih dionika stvara se značajan resurs potrebnih informacija za identifikaciju investicijskih mogućnosti te brže i učinkovitije ostvarivanje postavljenih ciljeva za održivi gospodarski rast provedbom “zelenih investicija”. Takvi investicijski projekti imaju za cilj svojim uštedama privući ulagače, doprinijeti ekološko održivom razvoju te u konačnici smanjenjem uvoza energije doprinijeti manjem vanjskotrgovinskom deficitu. Upravo temeljem toga jasno je da će u budućnosti energetska učinkovitost zauzimati sve važniju poziciju u investicijskoj politici kako domaćih državnih institucija, tako i jedinica lokalne samouprave, te poslovnih subjekata. Ulaganja u energetske projekte ozbiljan su generator budućeg gospodarskog rasta i veliki potencijal za otvaranje novih radnih mjesta. Projekti energetske učinkovitosti i financijski okviri njihovog poticanja koji su stvoreni od europskih i državnih institucija postaju multiplikatori vlastitih investicijskih sredstava što dodatno doprinosi jačanju gospodarstva.

„Zeleno gospodarstvo“ temelj je novih gospodarskih kretanja Europske unije i drugih razvijenih zemalja svijeta te postoji realna potreba da se međusobnim umrežavanjem svih dionika u Republici Hrvatskoj kao i na nivou regije, ojačaju postojeći resursi i potaknu nova ulaganja u energetske projekte.