Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Javni natječaj Grada Opatije za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Dana 22. srpnja 2014. Grada Opatija u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni natječaj za prikupljanje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Rok za predaju prijava je 04. rujan 2014.  Tekst Natječaja s pripadajućom dokumentacijom i obrascem za prijavu dostupan je na web portalu Grada Opatije www.opatija.hr.