Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Projekti za primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na objektima u vlasništvu Grada Zagreba

Prema Akcijskom planu energetski održivog razvitka Grada Zagreba, provode se mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u cilju racionalnog korištenja energije na objektima u vlasništvu Grada Zagreba. Tijekom 2014., planirane su aktivnosti na implementaciji fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na objektima gradske uprave, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, implementacija solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode na objektima gradske uprave, domovima za starije i nemoćne i dječjim vrtićima, te instalacija energetski učinkovite rasvjete u osnovnim školama, dječjim vrtićima i objektima gradske uprave.

Više informacija na www.eko.zagreb.hr