Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City

Projekt se provodi u okviru IEE Programa tehničke pomoći 2012. – Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija te obuhvaća financiranje tehničke pomoći i izradu potrebne dokumentacije za energetsku obnovu objekata, dodjelom bespovratnih sredstava.

Kako bi se potaknule primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, Grad Zagreb svojim primjerom želi pokazati korisnost tih mjera kako za pojedinca tako i za cjelokupno društvo. Kroz projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City podržava se ostvarenje energetskih ušteda primjenom ekonomski opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera na objektima u vlasništvu Grada Zagreba, različitih namjena:

  • 3 zgrade gradske uprave;
  • 15 zgrada osnovnih škola;
  • 7 zgrada srednjih škola;
  • 36 zgrada dječjih vrtića;
  • 6 zgrada domova za starije i nemoćne;
  • 3 zgrade domova zdravlja;
  • 17 zgrada mjesne samouprave te
  • modernizaciju 3000 rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetnim tijelima s kontrolnim upravljačkim sustavom.

PROGRAM energetske obnove objekata i sustava javne rasvjete (Zagreb energetski efikasan grad - ZagEE) 2013. - 2017.

Gradska skupština Grada Zagreba, na 9. sjednici, 28. studenoga  2013., donijela je PROGRAM energetske obnove objekata i sustava javne rasvjete koji se  provodi u  vremenskom razdoblju  2013.  -  2017. , kao  prva  faza  realizacije cjelovitog programa energetske obnove zgrada i javne rasvjete u vlasništvu Grada Zagreba i odnosi  se  na  cjelovitu  energetsku  obnovu  prioritetno  odabranih  energetski  nedovoljno učinkovitih zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba i modernizaciju dijela sustava javne rasvjete te primjenu obnovljivih izvora energije.

Više o projektu i programu na www.zagee.hr

Javni natječaj za energetsku obnovu DV Različak, Podrebernica 15

Više informacija na www.zagee.hr