Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Programi/Projekti/Natječaji

Programi i projekti koje Fond provodi imaju za cilj zaštitu okoliša i prirode te održivo korištenje energije i  prirodnih resursa. Konkretno, sufinanciraju se projekti koji unaprjeđuju sustav upravljanja okolišem (poput uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom), sprječavaju onečišćenje zraka, tla i vode, informiraju i educiraju javnost o važnosti očuvanja okoliša i racionalnom korištenju energije, kao i projekti povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. . Sredstva se plasiraju putem javnih poziva, natječaja ili neposredno, a na raspolaganju su jedinicama lokalne i regionalne samouprave, javnim institucijama, fizičkim osobama te raznim gospodarskim subjektima u obliku beskamatnih zajmova, subvencija, financijskih pomoći te donacija.

POPIS JAVNIH POZIVA I NATJEČAJA: http://fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Projekti koji se sufinanciraju:

 • Izgradnja ili rekonstrukcija energetski učinkovite i ekološke javne i  vanjske rasvjete
 • Energetski pregledi i uvođenje sustava upravljanja (gospodarenja) energijom
 • Korištenje obnovljivih izvora energije
 • Program energetske obnove zgrada javnog sektora
 • Program energetske obnove obiteljskih kuća
 • Program energetske obnove višestambenih zgrada
 • Program energetske obnove komercijalnih zgrada
 • Projekti povećanja energetske učinkovitosti u industriji
 • Aktivnosti poticanja čistijeg prometa
 • Obrazovne, istraživačke i razvojne studije, programi i projekti u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
 • Međunarodni projekti i programi sufinancirani sredstvima Europske unije
 • Programi i planovi energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije jedinica lokalne i regionalne samouprave