Programi/Projekti/Natječaji

Projekt ZagEE – Zagreb Energy Efficient City

Projekt se provodi u okviru IEE Programa tehničke pomoći 2012. – Mobiliziranje lokalnih energetskih investicija te obuhvaća financiranje tehničke pomoći i izradu potrebne dokumentacije za energetsku obnovu objekata, dodjelom bespovratnih sredstava. Kako bi se potaknule primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, Grad Zagreb svojim primjerom želi pokazati korisnost tih mjera kako za pojedinca tako i za cjelokupno...

Opširnije

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Grad Zagreb, sukladno Akcijskom planu energetski održivog razvitka, potvrđuje aktivnu ulogu u regionalnom energetskom sektoru i planira, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pokretanje projekta povećanja energetske učinkovitosti korištenjem obnovljivih izvora energije namijenjenih kućanstvima i malom i srednjem poduzetništvu. Provedbom projekta planira se tijekom 2014. sufinanciranje nabave i ugradnje...

Opširnije

Projekti za primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na objektima u vlasništvu Grada Zagreba

Prema Akcijskom planu energetski održivog razvitka Grada Zagreba, provode se mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u cilju racionalnog korištenja energije na objektima u vlasništvu Grada Zagreba. Tijekom 2014., planirane su aktivnosti na implementaciji fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na objektima gradske uprave, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, implementacija solarnih kolektora za...

Opširnije

1