Programi/Projekti/Natječaji

Program poticanja aktivnosti lokalne zajednice na energetsku učinkovitost

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovim programom namjerava širiti svijest o prednostima upotrebe energenata iz obnovljivih izvora, kako bi dalo svoj doprinos održivom razvoju u širem smislu te pomoglo lokalnoj zajednici i stanovništvu na područjima koja su , sukladno indeksu razvijenosti, ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske ili se nalaze na područjima posebne državne skrbi te na brdsko-planinskim područjima....

Opširnije

Priprema i provedba razvojnih projekata za EU fondove

Program doprinosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, pripremi nacionalnih strateških projekata te jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. Cilj...

Opširnije

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije godišnjim programima kroz razne aktivnosti želi utjecati na održivost  razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti i...

Opširnije

1