Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Programi energetske obnove stambenog fonda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izrađuje Program energetske obnove stambenih zgrada na prostoru Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine s mjerama unapređenja energetske učinkovitosti u kućanstvima te poticanjem njihove provedbe.

Ciljevi ovog Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu RH, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.

Program je fokusiran na unaprjeđenje energetskih svojstava postojećih zgrada RH, a mjere se mogu grupirati u tri grupe:

  • poticanje obnove vanjske ovojnice
    (povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjena prozora),
  • poticanje zamjene sustava grijanja
    (zamjena postojećih sustava grijanja koji koriste električnu energiju ili fosilna goriva novim sustavima s kondenzacijskim plinskim bojlerima) te
  • poticanje korištenja OIE
    (ugradnja sunčanih toplinskih kolektora, ugradnja dizalica topline te ugradnja malih peći na biomasu).

Koristi provedbe Programa očitovat će se u smanjenju emisija CO2, općem poboljšanju uvjeta stanovanja, smanjenju energetskog siromaštva, smanjenju izdataka građana za energiju te povećanju vrijednosti nekretnina.

Više informacija na www.mgipu.hr/default.aspx?id=14572

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godinewww.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_OBITELJSKE_KUCE.pdf

Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine www.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_VS_ZGRADE.pdf