Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije godišnjim programima kroz razne aktivnosti želi utjecati na održivost  razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.

Cilj programa:

Doprinijeti ostvarenju regionalnoga razvoja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti kao dijelom razvojnih prioriteta strategije regionalnoga razvoja i županijskih razvojnih strategija te podržavanju gospodarske i socijalne revitalizacije slabije razvijenih, kao jednog od načina jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja, a imajući u vidu da se kroz ostvarenje ciljeva programa zadovoljava uvjet pomoći onima čiji  indeks razvijenosti ne prelazi 100 posto prosjeka Republike Hrvatske.

Više informacija na www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1744