Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Profil

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Programi i projekti koje Fond provodi imaju za cilj zaštitu okoliša i prirode te održivo korištenje energije i  prirodnih resursa, što je komplementarno s nacionalnim ciljevima te europskim direktivama i smjernicama. Konkretno, sufinanciraju se projekti koji unaprjeđuju sustav upravljanja okolišem (poput uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom), sprječavaju onečišćenje zraka, tla i vode, informiraju i educiraju javnost o važnosti očuvanja okoliša i racionalnom korištenju energije, kao i projekti povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Sredstva Fonda osiguravaju se iz namjenskih prihoda, kao što su primjerice naknada onečišćivača i korisnika okoliša, naknada na opterećivanje okoliša otpadom, posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon, naknada za posebne kategorije otpada i dr. Sredstva se plasiraju putem javnih poziva, natječaja ili neposredno, a na raspolaganju su jedinicama lokalne i regionalne samouprave, javnim institucijama, fizičkim osobama te raznim gospodarskim subjektima u obliku beskamatnih zajmova, subvencija, financijskih pomoći te donacija.