Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Profil

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) ima ovlasti da u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske kupuje ili mijenja nekretnine na području Republike Hrvatske, osim nekretnina čiji je pravni promet određen posebnim propisima, a sredstva se osiguravaju iz državnog proračuna i iz drugih izvora.

Javnim sredstvima prema odredbama Zakona može se poticati gradnja i rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) zgrada i obiteljskih kuća kojima se osigurava fizičkim osobama  novi stambeni prostor u propisanom standardu, veličini i cijeni koštanja stana prema odredbama Zakona. Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova su APN i neprofitne pravne osobe.

Više informacija na www.apn.hr