Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Priprema i provedba razvojnih projekata za EU fondove

Program doprinosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, pripremi nacionalnih strateških projekata te jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.

Više informacija na www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1726