Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Priprema i provedba razvojnih projekata za EU fondove

Program doprinosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, pripremi nacionalnih strateških projekata te jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije.

Cilj programa:

  • pridonijeti učinkovitoj pripremi projekata regionalnoga i lokalnoga razvoja te njihovom uspješnijem kandidiranju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru operativnih programa čija se provedba sufinancira sredstvima Europske unije, podupirati koordiniranu pripremu integriranih projekata regionalnoga i lokalnoga razvoja u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata te postizanja bolje povezanosti i usklađenosti različitih programa;
  • omogućiti predlagateljima i nositeljima projekata regionalnoga i lokalnoga razvoja, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostalim prihvatljivim korisnicima Programa, da se lakše, bolje i brže pripreme za natječaje za dodjelu bespovratnih sredstva, a osobito onima iz potpomognutih područja;
  • pospješiti uvođenje i punu primjenu EU standarda, postupaka i procedura za pripremu i realizaciju projekata;
  • pomoći realizaciju projekata nakon što su im dodijeljena sredstva Europske unije;
  • dodatno osnažiti ili izgraditi kapacitete za pripremu i realizaciju projekata;
  • pridonijeti jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju.

Više informacija na www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=1726