Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Potencijalne mjere

Na osnovi podataka o emisijama CO2 za različite sektore i podsektore energetske potrošnje grada, analize energetskog stanja u referentnoj godini, energetskih bilanci za nekoliko posljednjih godina, prognoza energetske potrošnje u razdoblju do 2020. godine kao i brojnih drugih relevantnih čimbenika (urbanistički plan grada, razvojna strategija i dr.) utvrđuju se potencijalne mjere i aktivnosti čije bi provedbe rezultirale smanjenjem emisija C02 do 2020. godine za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete.

Potencijalne mjere energetske učinkovitosti za sektor zgradarstva su mnogobrojne. Donosimo  pregled mjera:

 • obrazovanje i promjena ponašanja djelatnika/korisnika zgrada;
 • zamjena rasvjetnih tijela;
 • toplinska izolacija vanjske ovojnice i krovišta;
 • ugradnja dizalice topline;
 • ugradnja fotonaponskih sustava;
 • zamjena kotlovnice na lož ulje kotlovnicama na pelete/prirodni plin;
 • ugradnja termostatskih ventila;
 • ugradnja solarnih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode;
 • uvođenje subvencija za primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u stambenom i komercijalno-uslužnom podsektoru.

Konkretne mjere, čija provedba utječe na energetsku potrošnju i smanjenje emisija CO2 u sektoru promet:

 • uvođenje kriterija zelene javne nabave za sva vozila u vlasništvu grada;
 • uvođenja kriterija zelene javne nabave za vozila javnog prijevoza;
 • promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti;
 • uvođenje sustavnog gospodarenja energijom u vozilima (optimizacija ruta i vremena vožnje, primjena GPS-a i dr.);
 • zajedničko korištenje vozila (engl. car-sharing).

Potencijalne mjere za smanjenje potrošnje energije i svjetlosnog zagađenja u sektoru javne rasvjete

 • zamjena postojećih rasvjetnih tijela s energetski učinkovitijim i ekološki prihvatljivim;  
 • uspostavljanje jedinstvenog registra javne rasvjete na GIS platformi;
 • upravljanje rasvjetnim tijelima ugradnjom modernih elektroničkih prigušnica.

Temeljem danog pregleda potencijalnih mjera odabiru se ekonomsko-energetski isplative i do 2020. godine provedive mjere koje čine Plan prioritetnih mjera i aktivnosti.