Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Obveze potpisnika

Lokalne i regionalne uprave , članice Sporazuma gradonačelnika, dijele odgovornost i aktivno preuzimaju obveze za borbu protiv globalnog zagrijavanja kroz programe učinkovitog korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva.

Sporazumom su definirane i konkretne aktivnosti koje treba provesti:

  • Izrada Referentnog inventara emisija CO2 ( eng. Baseline Emission Inventory – BEI) kao temelja za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada do 2020. godine;
  • Izrada i provedba Akcijskog plana;
  • Kontrola i praćenje provedbe Akcijskog plana;
  • Podnošenje izviješća o realizaciji Akcijskog plana Europskoj komisiji (Uredu Sporazuma gradonačelnika) svake dvije godine;
  • Redovno informiranje lokalnih medija o rezultatima provedbe Akcijskog plana;
  • Informiranje građana o mogućnostima i prednostima korištenja energije na učinkoviti način;
  • Organiziranje lokalnih energetskih dana;
  • Prisustvovanje i doprinos glavnim događanjima i tematskim radionicama;
  • Razmjena iskustva i znanja s drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu.

Što ako lokalne uprave nemaju dovoljno znanja i/ili sredstava za izradu i provedbu Akcijskih planova energetski održivog razvitka?

Jedince lokalne samouprave u kojima postoji politička volja da prihvate obveze iz Sporazuma gradonačelnika, a nedostaju im stručna znanja i/ili sredstva da ispune uvjete predmetnog Sporazuma, trebaju dobiti pomoć Struktura potpore, tijela koja posjeduju takve kapacitete.