Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Objava konačne verzije Zelene knjige po provedenom savjetovanju i Bijele knjige za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.

Priopćenje za javnost

Sukladno smjernicama Povjerenstva za izradu Strategije energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom do 2050., Energetski Institut Hrvoje Požar izradio je Zelenu knjigu odnosno analitičke podloge koje prethode izradi same Strategije.

S ciljem uključivanja zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je dana 05. studenog 2018. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo konačni Nacrt Zelene knjige i pozvalo zainteresiranu javnost da dostavi svoje komentare na predloženi Nacrt Zelene knjige.

Nastavno na pristigle komentare na Nacrt Zelene knjige, dorađen je Nacrt Zelene knjige te je izrađena konačna verzija Zelene knjige i Dokument odgovori na komentare na nacrt Zelene knjige koji se nalaze na sljedećim poveznicama.

https://www.mzoip.hr/doc/zelena_knjiga__analize_i_podloge_za_izradu_strategije_energetskog_razvoja_republike_hrvatske.pdf

https://www.mzoip.hr/doc/zelena_knjiga__odgovori_na_zaprimljene_komentare_na_nacrt_zelene_knjige.pdf

U skladu s konačnom verzijom Zelene knjige, izrađena je Bijela knjiga. Bijela knjiga je usuglašena, pročišćena i sažeta prezentacija postojećeg stanja i analitičkih ishoda za odabrane scenarije razvoja sukladno rezultatima Zelene knjige.

https://www.mzoip.hr/doc/bijela_knjiga_-_analize_i_podloge_za_izradu_strategije_energetskog_razvoja_republike_hrvatske.pdf

Kako bi uključili u konstruktivnu raspravu svu zainteresiranu javnost, pozivamo Vas da preuzmete nacrt Bijele knjige te da se svojim komentarima uključite u samu izradu Strategije.

Ovim putem pozivamo svu zainteresiranu javnost da svoje komentare dostavi na energetika@mzoe.hr do 15. travnja 2019. godine, a kako bi se dobiveni komentari mogli implementirati u nacrt Strategije.

 

Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (https://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/objava-konacne-verzije-zelene-knjige-po-provedenom-savjetovanju-i-bijele-knjige-za-izradu-strategije-energetskog-razvoja-republike-hrvatske-do-2030-s-pogledom-na-2050.html)