Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

O Akcijskom planu

Akcijski plan energetski održivog razvitka grada predstavlja temeljni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata energetskih ušteda, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020. godine.

Potpisivanjem Sporazuma gradonačelnici se obvezuju na izradu Akcijskog plana koji treba biti dostavljen Europskoj komisiji unutar razdoblja od jedne godine.

Akcijski plan odnosi se na javni i privatni sektor na čitavom području grada, zasada ne uključuje sektor industrije, budući da sektor industrije nije u neposrednoj nadležnosti gradova te je na njega teško utjecati.

Akcijski plan mora biti izrađen sukladno Priručniku za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada kojim je Europska komisija propisala metodologiju i način izrade istog u cilju uspoređivanja postignutih rezultata između europskih gradova.

Akcijski plan u svim svojim segmentima treba biti usuglašen s institucionalnim i zakonskim okvirima na EU, nacionalnoj i lokalnoj razini i donosi se za razdoblje do 2020. godine.

Osim uštede energije, rezultati aktivnosti i mjera navedenih u Akcijskom planu očituju se i u stvaranju novih radnih mjesta, zdravijoj okolini i poboljšanoj kvaliteti života, povećanju ekonomske konkurentnosti i većoj energetskoj neovisnosti grada