Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Nacionalni Program energetske učinkovitosti 2008. – 2016.

Nacionalni program energetske učinkovitosti za razdoblje 2008. do 2016. godine (NPEnU) izrađen je na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne novine" br. 152/08) i njegov je cilj da donositeljima odluka, a posebno Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, bude sveobuhvatna osnovaza izradu drugih službenih dokumenata, vezanih uz energetsku učinkovitost, kao što su izrada novog zakonodavstva za transponiranje pravne stečevine Europske unije u nacionalno zakonodavstvo te za izradu Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost (NAPEnU). Ovaj Nacionalni program predstavlja svojevrstan Master plan energetske učinkovitosti za Hrvatsku (Generalni plan) i pod tim alternativnim nazivom je skupina međunarodnih i domaćih stručnjaka izradila niz stručnih podloga koje su sadržane u ovom Nacionalnom programu energetske učinkovitosti za razdoblje 2008. do 2016. godine.

Pdf dokumenta se može preuzeti na linku

http://www.mingo.hr/userdocsimages/energetika/Nacionalni%20program%20energetske%20u%C4%8Dinkovitosti%202008.%20-%202010..pdf