Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Mehanizmi financiranja

Jedinicama lokalne samouprave kao i privatnom sektoru su na raspolaganju različiti izvori financiranja, kako domaći tako i međunarodni, za financiranje energetskih projekata u vidu kreditiranja i bespovratnih sredstava. Svaki od njih ima vlastite karakteristike i načine prijavljivanja, ali ono što im je zajedničko je potreba za angažmanom svakog prijavitelja.

U nastavku slijedi pregled dostupnih mehanizama financiranja:

Izvori financiranja

Osnovne značajke

Poveznica

Proračun grada

 • osiguravanje sredstava iz proračuna grada za projekte vezane uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije
 • mogućnost financiranja do 100% vrijednosti  investicije

Izdavanje obveznica

 • Mogućnost izdavanja obveznica uz dulji rok i niže kamatne stope u odnosu na kredite komercijalnih banaka
 • Potrebna izrada detaljnog i opširnog prospekta za izdavanje obveznica
 • Izdavanje obveznica opterećuje bilancu i stvara dodatne financijske obveze

ESCO (Energy Service Company) model

 • financiranje projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za pogon i održavanje
 • otplata investicije kroz ostvarene uštede
 • korisnici su privatna i javna poduzeća, ustanova i jedinice lokalne samouprave

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 • Bespovratna financijska pomoć u iznosu od 40% vrijednosti projekta, do maksimalno 1,4 milijuna kuna
 • Beskamatni zajam odobrava se na rok od 7 godina, uz 2 godine počeka
 • Subvencioniranje ugovorne kamatne stope za 2%, do maksimalnog iznosa od milijun kuna
 • Infrastrukturne investicije, projektna dokumentacija
 • Kratka i jednostavna projekta aplikacija

www.fzoeu.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvoj

 • Izdavanje garancija na zajmove
 • Davanje zajmova do 75% predračunske vrijednosti investicije. Najmanji iznos kredita je ograničen na 100 000 kuna dok najveći iznos nije ograničen. Rok otplate iznosi maksimalno 12 godina, uz poček od 2 godine. Iznimno, za infrastrukturne projekte rok otplate može biti do 15 godina, uključujući poček do 5 godina
 • Infrastrukturne investicije
 • Za prijavu projekta potrebno je izraditi poslovni plan, odnosno investicijski elaborat prema metodologiji HBOR-a

www.hbor.hr

CIP, IEE

 • bespovratna sredstva do 75% ukupne vrijednosti projekta
 • financiranje projekata iz četiri područja: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije, promet, integrirane aktivnosti
 • ne podržava financiranja u istraživanje, razvoj tehnologija i investicije u opremu
 • obrazac za prijavu se može naći na Internet stranicama IEE programa

www.ec.europa.eu/energy/intelligent/about/index_en.htm

FP 7

 • financiranje znanstvenih istraživanja i razvoja
 • sufinanciranje do 75% ukupne vrijednosti projekta
 • 2/3 ukupnog proračuna od 50,5 milijardi eura je rezervirano za program Suradnja u koji su uključeni projekti iz područka Energija i okoliš
 • prijaviti se mogu istraživačke institucije, sveučilišta, mala i srednja poduzeća, jedinice lokalne samouprave i dr.
 • Prijava projekata se vrši putem Internet alata (EPSS)

www.cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

CONCERTO

 • bespovratna sredstva u iznosu od 50-100% vrijednosti projekta
 • integracija korištenja obnovljivih izvora energije i  energetske učinkovitosti, izgradnja eko zgrada, kotlovnice na biomasu, sustavi kogeneracije
 • prijava se vrši putem obrasca dostupnog na Internet stranicama

 

www.concertoplus.eu/concerto/

Europska investicijska banka (EIB)

 • Davanje zajmova i garancija na zajam, tehnička pomoć, specijalizirani fondovi
 • izravni zajam- do 50% vrijednosti investicije za investicije preko 25 milijuna eura
 • posredni zajam- do 100% vrijednosti investicije za investicije do 25 milijuna eura
 • infrastrukturne investicije (energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije)
 • ne postoji standardizirana prijava ili upitnik

www.eib.org

European Local Energy Assistance (ELENA)

 • tehnička pomoć pri izvedbi projekata
 • bespovratna sredstva u iznosu do 90% za projekte preko 50 milijuna eura (iznos koji se traži za sufinanciranje mora biti najmanje 25 puta manji od ukupnog iznosa)
 • izrada tržišnih studija, troškovi dodatnog osoblja, PDV
 • preliminarni opis projekta- u slučaju pozitivnog odgovora šalje se službena prijava

www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm

WeBSEDFF

 • krediti u iznosu od 35-65% ukupne vrijednosti projekta do 6 000 000 eura
 • projekti energetske učinkovitosti u industriji i korištenja obnovljivih izvora energije
 • privatni sektor

www.websedff.com

Cro-PSSF – SEFF okvir

 • krediti do iznosa od 5 000 000 Eura
 • mogućnost ostvarivanja bespovratnih sredstava u iznosu od 20% ukoliko se ostvare projicirane uštede
 • privatni sektor

http://www.cropssf.hr/

Otvoreni regionalni fond za OIE i EE

 • bespovratna sredstva u iznosu od 50-100% vrijednosti projekta do 400 000 eura
 • javni, civilni i privatni sektor
 • financiranje projekata za sigurnu opskrbu energijom kroz učinkovitu potrošnju i upotrebu obnovljivih izvora energije

www.gtz.de/en/weltweit/europa-kaukasus-zentralasien/25459.htm

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

 • davanje zajmova i garancija na zajmove, specijalizirani fondovi
 • zajmovi i vrijednosni papiri od 5 do 230 milijuna eura- otplate zajmova od 1 do 15 godina- sufinanciranje do 35% ukupne vrijednosti projekta
 • infrastrukturne investicije, projektna dokumenatcija
 • projekti koji doprinose lokalnoj ekonomiji i razvoju privatnog sektora
 • formular za prijavu dostupan na Internet stranicama EBRD

www.ebrd.com/pages/country/croatia.shtml

Green for Growth Fund- Southeast Europe

 • davanje zajmova i garancija na zajmove, tehnička pomoć
 • financiranje je direktno ili putem partnerskih banaka- 100 000 do 10 000 000 eura
 • infrastrukturne investicije, projektna dokumenatcija
 • projekti koji generiraju smanjenje potrošnje energije (emisija CO2) za minimalno 20%
 • ne postoji standardizirana prijava- poslovni plan ili investicijski elaborat na engleskom jeziku

 
www.ggf.lu