Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Kontakt

Službenica za informiranje: Martina Horvatić
e-mail: martina.horvatic@mingo.hr
tel: 01/6106111
fax: 01/6106291

SEKTOR ZA ENERGETIKU
tel: +385 1 6106 113
fax:+385 1 6109 113
e-mail: energetika@mingo.hr