Investicijski programi/projekti

Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti RH za razdoblje od 2014. – 2016.

Treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. Do 2016. izrađen je prema predlošku koji je  utvrdila  Europska  komisija  i  kojeg  se  pridržavaju  države  članice  Eu ropske  unije.  Ovaj  dokument  obuhvaća izvješće  o  ocjeni   stanja  provedbe  politike  energetske  učinkovitosti  (Dodatak  A), ...

Opširnije

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. godini obnovi oko 200 zgrada javne namjene, čime bi se potaknule investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna. Za provedbu Programa zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama dok će Fond za zaštitu...

Opširnije

Programi energetske obnove stambenog fonda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izrađuje Program energetske obnove stambenih zgrada na prostoru Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine s mjerama unapređenja energetske učinkovitosti u kućanstvima te poticanjem njihove provedbe. Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine

Opširnije

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije godišnjim programima kroz razne aktivnosti želi utjecati na održivost  razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.   Više...

Opširnije

Priprema i provedba razvojnih projekata za EU fondove

Program doprinosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih Strategijom regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2011.-2013. kroz pomoć u pripremi regionalnih razvojnih projekata, lokalnih projekata na potpomognutim područjima, pripremi nacionalnih strateških projekata te jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. Više informacija na

Opširnije

Program poticanja aktivnosti lokalne zajednice na energetsku učinkovitost

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovim programom namjerava širiti svijest o prednostima upotrebe energenata iz obnovljivih izvora, kako bi dalo svoj doprinos održivom razvoju u širem smislu te pomoglo lokalnoj zajednici i stanovništvu na područjima koja su , sukladno indeksu razvijenosti, ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske ili se nalaze na područjima posebne državne skrbi te na brdsko-planinskim područjima....

Opširnije

Nacionalni Program energetske učinkovitosti 2008. – 2016.

Nacionalni program energetske učinkovitosti za razdoblje 2008. do 2016. godine (NPEnU) izrađen je na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne novine" br. 152/08) i njegov je cilj da donositeljima odluka, a posebno Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, bude sveobuhvatna osnovaza izradu drugih službenih dokumenata, vezanih uz energetsku...

Opširnije

1