Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

LED rasvjeta na prometnicama

Grad Zaprešić, na razini Zagrebačke županije, sudjeluje u akcijskom planu rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete na temelju čega je napravljen kompletan energetski pregled sustava javne rasvjete u gradu.

U skladu s planom rekonstrukcije, Grad je pristupio zamjeni dotrajalih svjetiljki na najkritičnijim lokacijama, a odabrane su Ulica maršala Tita i Ulica bana Jelačića te dijelom Trg žrtava fašizma.

"Zamijenili smo dotrajale svjetiljke LED svjetiljkama koje su energetski učinkovite i ekološki prihvatljive, a što znači da više ne rasipavaju svjetlost u zrak već je ona strogo usmjerena prema prometnici. Sve prometnice su snimljene i kategorizirane prema stupnju osvjetlenosti, pa je u skladu s tim odabrana svjetiljka najvišeg standarda koji treba zadovoljavati", rekao je Krešimir Petric, savjetnik za graditeljstvo Grada Zaprešića.

 U tijeku je izrada projekata za rekonstrukciju i modernizaciju kompletne javne rasvjete.

Izvor: http://www.zapresic.hr/vijesti/ostale-vijesti-novosti/nova_led_rasvjeta/1576/