Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Krka

Temeljem Statuta Grada Krka krčki gradonačelnik u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projkta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Krka.

 

Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) na području Grada Krka. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava Fonda i Grada može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njezinom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njezine uže obitelji.

 

Predmet ovog Natječaja nisu obiteljske kuće čija je gradnja u tijeku i one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama sve do okončanja postupka. Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je građevina: (1) u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju; (2) s najviše dvije stambene jedinice; (3) izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici; (4) s građevinske bruto površine do 400 m2.

 

Subvencionirati će se ugradnja sljedećih sustava OIE: (1) sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanja; (2) kotlovskih sustava na biomasu za centralno grijanje (kotlova na drvnu sječku, pelete i pirolitičkih kotlova); (3) dizalica topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanja i hlađenja; (4) fotonaponskih pretvarača (modula) za proizvodnju električne energije; (5) vjetrogeneratora za proizvodnju električne energije.

 

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije Fonda i Grada do najviše dva sustava OIE po kućanstvu. Opravdani troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba subvencionirat će se nepovratnim novčanim sredstvima Fonda i Grada pomoću Vrijednosnog kupona ili direktno fizičkoj osobi po dostavljenom računu. 

 

Troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba subvencionirat će se u iznosu od 65% nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa od 19.500,00 kn po sustavu.Natječajem se planira dodijeliti 10 subvencija, a broj sufinanciranih kućanstava procjenjen je temeljem maksimalnog iznosa sufinanciranja i proračuna projekta. Ukupan broj sufinanciranih kućanstava može se promijeniti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima. Ukupna raspoloživa sredstva za subvencioniranje projekata poticanja korištenja OIE u obiteljskim kućama u okviru ovog Natječaja iznose najviše 195.000,00 kn, pri čemu Fond sudjeluje s najviše 180.000,00 kuna (60%), a Grad s najviše 15.000,00 kuna (5%).

 

Prijave se zaprimaju 45 dana od dana objave Natječaja (17. lipnja 2014. godine) ili do isteka raspoloživih sredstava. Sve dodatne informacije mogu se zatražiti pozivom na 051 401 132