Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Sastanak na temu projekata posvećenih čistom urbanom prometu

U sklopu pregovora s nadležnim ministarstvima oko detalja projekata koji će se provoditi kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka, u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije održan je uspješni sastanak II. faze  sektorskih dijaloga u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, TC 7, Specifični cilj 7ii2 Čisti urbani promet.

Uz predstavnike navedenog Ministarstva sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) te za Urbanu aglomeraciju Rijeka predstavnici Grada Rijeke, KD Autotrolej, Rijeka prometa d.d.. i Riječke razvojne agencije Porin.

Sektorski dijalog o provedbi projekata Urbane aglomeracije Rijeka na temu Čistog urbanog prometa. Nakon što je protekle godine održana prva faza sektorskih dijaloga, usmjerena prvenstveno utvrđivanju okvira budućeg funkcioniranja mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma), druga faza sektorskih dijaloga održava se u svrhu identifikacije projekata u urbanim aglomeracijama prihvatljivih za financiranje iz ITU mehanizma i njihova zrelost, tj. spremnost za provedbu.

Izvor:https://www.rijeka.hr/sastanak-na-temu-projekata-posvecenih-cistom-urbanom-prometu/