Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističko ruti

Grad Pregrada kao jedan od partnera na projektu „Uređenje biciklističkih odmorišta na prekograničnoj RIDE&BIKE cikloturističkoj ruti“  kreće sa realizacijom aktivnosti nabave solarne/ pametne klupe, nabave automata za popravak bicikla i hardverske jedinice za interaktivnu cikloturističku kartu. Grad će na aktivnosti projekta potrošiti iznos od 102.309,38 od kojih će 38.406,90 kuna financirati Ministarstvo turizma dok će preostali iznos od 63.902,48 kuna financirati Grad iz Proračuna za 2017.

U ponedjeljak, 3. srpnja 2017. godine, održan je radni sastanak partnera na projektu u sklopu kojeg su projektni partneri potpisali dodatak Sporazumu o partnerstvu u kojem su definirali svoja međusobna prava i obveze. Dogovoren je i rok završetka projekta koji se očekuje sredinom listopada 2017. godine.

Nositelj projekta je Krapinsko- zagorska županija, dok su uz Grad Pregradu partneri na projektu Gradovi Zlatar i Klanjec, te Općine Hum na Sutli, Marija Bistrica, Sveti Križ Začretje i Konjšćina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.698,63 kuna, dok ostvareni iznos potpore Ministarstva turizma za navedeni projekt iznosi 169.900,00 kuna. Opći cilj projekta je unapređenje i promicanje turizma s naglaskom na cikloturizam kroz uređenje javne turističke infrastrukture odnosno pratećih sadržaja na prekograničnoj cikloturističkoj ruti RIDE&BIKE. Specifični ciljevi odnose se na povećanje zadovoljstva cikloturista, upravljanje ciklituristima, uređenje odmorišta za bicikliste, te uređenje cikloturističkih info punktova.

Prekogranična RIDE&BIKE cikloturistička ruta definirana je u sklopu provedbe projekta Razvoj selektivnih oblika turizma prekogranične turističke destinacije- „RIDE&BIKE“, odobrenog u okviru Operativnog programa Slovenija- Hrvatska 2007.- 2013. i sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu navedenog projekta, između ostalog, trasirane su i digitalizirane biciklističke staze te su uređena odmorišta za bicikliste.

Izvor: https://www.pregrada.hr/novosti/kre%C4%87e-ure%C4%91enje-biciklisti%C4%8Dkih-odmori%C5%A1ta-na-prekograni%C4%8Dnoj-ridebike-cikloturisti%C4%8Dkoj-ruti