Energetski investicijski forum | Energetski investicijski forum

Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Zašto Energetski investicijski forum?

Zašto Energetski investicijski forum?Svjetski i europski gospodarski trendovi u području energetike hrvatskom gospodarstvu s jedne strane donose niz izazova, a s druge strane i niz mogućnosti za razvoj. Uzimajući u obzir postojeće resurse u Republici Hrvatskoj, veliki je razvojni potencijal investiranja u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. 

Pristupanjem Europskoj uniji, Republici Hrvatskoj su otvorene brojne mogućnosti za financiranje projekata iz javnog i privatnog sektora kroz strukturne i investicijske fondove EU. Predviđeni iznos financijskih sredstva iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda za Republiku Hrvatsku u financijskom razdoblju EU od 2014. do 2020. godine iznosi oko 8 milijardi eura što predstavlja veliku priliku za javni, ali i poduzetnički sektor. Također, niz mogućnosti za financiranje projekata različitih namjena nude i razni programi i natječaji EU sufinancirani iz nacionalnog proračuna Republike Hrvatske.

Opširnije >

Izdvojeno

Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti RH za razdoblje od 2014. – 2016.

Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti RH za razdoblje od 2014. – 2016.

Treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. Do 2016. izrađen je prema predlošku koji je  utvrdila  Europska  komisija  i  kojeg  se  pridržavaju  države  članice  Eu ropske  unije.  Ovaj  dokument  obuhvaća izvješće  o  ocjeni   stanja  provedbe  politike  energetske  učinkovitosti  (Dodatak  A),  utvrđuje  ostvarene  uštede energije u prethodnom trogodišnjem razdoblju  (2. Poglavlje)    te daje smjernice za sljedeće razdoblje  sa detaljnim...

Opširnije

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. godini obnovi oko 200 zgrada javne namjene, čime bi se potaknule investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna. Za provedbu Programa zadužena je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama dok će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurati sredstava za financiranje i sufinanciranje provedbe. Više informacija na

Opširnije

Programi energetske obnove stambenog fonda

Programi energetske obnove stambenog fonda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izrađuje Program energetske obnove stambenih zgrada na prostoru Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine s mjerama unapređenja energetske učinkovitosti u kućanstvima te poticanjem njihove provedbe. Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine www.mgipu.hr/doc/Propisi/Program_EO_OBITELJSKE_KUCE.pdf Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020....

Opširnije