Imate lozinku?

Prijavom pristupate dodatnim sadržajima.

Energetski dan

Organiziranje Energetskog dana jedna je od službenih obveza gradova potpisnika Sporazuma gradonačelnika. Cilj organizacije Energetskog dana jest podizanje svijesti građana o učinkovitom korištenju energije te korištenju obnovljivih izvora energije u borbi protiv klimatskih promjena. To je jedinstvena prilika za lokalne vlasti da aktivno uključe građane i predstavnike raznih interesnih skupina (dionike) u proces provedbe Akcijskog plana.

Energetski dan Energetski dan Energetski dan

Zašto organizirati Energetski dan

Postavljeni cilj smanjenja emisija CO2 za više od 20% na cijelom području grada, ne uzimajući u obzir samo javni sektor već i sektor kućanstva, prometa i tercijarni sektor, može se ostvariti samo ako se u proces provedbe Akcijskog plana uključe lokalne vlasti, lokalni investitori i gospodarstvenici, obrazovne i znanstvene institucije, građani i nevladine udruge. Zadaća lokalnih vlasti jest povećanje razine uključenosti učinkovitom komunikacijom svih interesnih strana. Organiziranje Energetskog dana za potpisnike Sporazuma gradonačelnika predstavlja mogućnost međusobne interakcije s potrošačima i gospodarskim subjektima na vlastitom teritoriju te idealnu priliku za poticanje energetske održivosti grada.

Aktivnosti energetskih dana su mnogobrojne, a mogu obuhvaćati:

 • postavljanje promotivnih plakata u razne dijelove grada;
 •  organizaciju promotivno-informativnih televizijskih i radijskih emisija;
 • organiziranje dana otvorenih vrata energetski učinkovitih objekata kroz interakciju s već ostvarenim primjerima dobre prakse;
 • organiziranje kampanje Jedan dan tjedno bez automobila;
 • provedbu tematskih promotivno – informativnih kampanja za podizanje svijesti građana o energetskoj učinkovitost u zgradama s temama kao što su:
  • "Kako izgraditi energetski učinkovitu kuću" – načela održive gradnje: pravilna orijentacija i oblik građevine, toplinska izolacija vanjske ovojnice, energetski učinkovito ostakljenje;
  • "Mjere energetske učinkovitosti u kućanstvima" –isključenje kućanskih uređaja iz električne mreže nakon upotrebe (engl. stand by mod), termostatski ventili, štedljiva unutarnja rasvjeta, kućanski uređaji A energetskog razreda;
  • "Primjena obnovljivih izvora energije u kućanstvima" –solarni sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode, ugradnja fotonaponskih sustava, ugradnja dizalica topline, kotlovnice na pelete i pirolizu.
 • provedbu edukativnih aktivnosti i programa kao što su seminari ili radionice na temu klimatskih promjena i potrošnje energije za ciljane skupine građana:
  • aktivnosti u dječjim vrtićima: podjela slikovnica, organiziranje igraonica na temu energetske učinkovitosti,
  • predavanja o primjeni obnovljivih izvora energije za učenike osnovnih i srednjih škola, likovno i literarno izražavanje na temu promjene klime i uštede energije.
 • organizaciju stručnih tribina, seminara, konferencija s temom primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva;
 • organiziranje izložbi i sajmova s najnovijim ekološkim tehnologijama na području energetske učinkovitosti, ekološke inovacije i obnovljivih izvora energije.

Energetski dani organiziraju se sukladno mogućnostima lokalne samouprave. Na razini EU-a radi se o cijelom nizu raznovrsnih aktivnosti usmjerenih na proces promjene stavova o potrebi racionalnog korištenja energije i podizanja svijesti građana, a isti se, načelno, provode u periodu od jednog do pet dana.