Programi/Projekti/Natječaji

Nacionalni Program energetske učinkovitosti 2008. – 2016.

Nacionalni program energetske učinkovitosti za razdoblje 2008. do 2016. godine (NPEnU) izrađen je na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji ("Narodne novine" br. 152/08) i njegov je cilj da donositeljima odluka, a posebno Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, bude sveobuhvatna osnovaza izradu drugih službenih dokumenata, vezanih uz energetsku...

Opširnije

Treći nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti RH za razdoblje od 2014. – 2016.

Treći Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. Do 2016. izrađen je prema predlošku koji je  utvrdila  Europska  komisija  i  kojeg  se  pridržavaju  države  članice  Eu ropske  unije.  Ovaj  dokument  obuhvaća izvješće  o  ocjeni   stanja  provedbe  politike  energetske  učinkovitosti  (Dodatak  A), ...

Opširnije

1