Programi/Projekti/Natječaji

Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2013. godine usvojila Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine kojim je predviđeno da se u 2014. i 2015. godini obnovi oko 200 zgrada javne namjene, čime bi se potaknule investicije procijenjene vrijednosti od oko 400 milijuna kuna. Jedan od ciljeva je ispunjenje zahtjeva sukladno Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine...

Opširnije

Programi energetske obnove stambenog fonda

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izrađuje Program energetske obnove stambenih zgrada na prostoru Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine s mjerama unapređenja energetske učinkovitosti u kućanstvima te poticanjem njihove provedbe. Ciljevi ovog Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu RH, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje...

Opširnije

1